Covid-19 en Eerste lijn

Tijdens de COVID-crisis zijn de eerstelijnsactoren de frontlinie in de strijd tegen het virus. In deze uitzonderlijke omstandigheden wil het Fonds Dr. Daniël De Coninck ten volle zijn maatschappelijke rol spelen en deze organisaties ondersteunen. Het Fonds bedankt ook alle schenkers die dit mee mogelijk maakten.

Urgentieoproep voor armoede- en daklozenorganisaties
De Koning Boudewijnstichting zag van bij het begin van de coronacrisis hoe belangrijk het was dat organisaties die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen konden blijven helpen, ook tijdens de lockdown. Voorjaar 2020 lanceerde ze een urgentieoproep voor organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gaf 300.000 euro aan deze oproep waardoor minstens 30 organisaties werden geholpen.

Urgentieoproepen voor de eerste lijn
Op 24 maart lanceerde het Fonds Dr. Daniël De Coninck de urgentieoproep ‘De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19-crisis‘ voor eerstelijnsorganisaties. In totaal kregen 334 organisaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 2.936.500 euro. Ze gebruikten de steun om hun werk te reorganiseren. Extra personeel en vrijwilligers werden ingeschakeld, samenwerking en digitalisering kwamen in stroomversnelling, voorraden van beschermingsmateriaal werden aangelegd en de eerstelijnspsychologische support van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners kwam in sneltempo van de grond.

Een maand later volgde een tweede oproep: ‘De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis’ voor erkende, ervaren, niet-commerciële organisaties die hulp konden bieden aan woon- en zorgcentra. Die stonden in het brandpunt van de coronacrisis. 31 organisaties kregen elk 10.000 tot 50.000 euro voor een totaalbedrag van 934.233 euro. Ze gebruikten de steun om zowel het zorgpersoneel, als de bewoners en de familie te helpen. Zo ging er geld naar initiatieven voor het management, voor het psychologisch welbevinden van het personeel, de kwaliteit van de zorg, de communicatie met families en zorgverleners, en de toepassing van de medische en ethische richtlijnen tijdens de coronacrisis.

Minder eenzaam dankzij ‘vanuit ons kot’-krant
Eind april 2020 hadden 5.402 gezinnen zich ingeschreven op het platform dat mensen in isolement familienieuws bracht via de ‘vanuit ons kot’-krant. Families konden foto’s of tekstjes uploaden via een app. Eén keer per week werd dit nieuws in een papieren krant gegoten en met de post bezorgd bij persoon in isolement, en dit tot juni. Het Fonds droeg 39.398 euro aan dit initiatief.

Beetje meer ademruimte, groot verschil
De COVID-crisis heeft de eerste lijn in ons land blijvend veranderd. Hoe? Via een bevraging en focusgroepen bij de 365 eerstelijnsorganisaties die steun kregen van het Fonds, gingen we na wat ze met die steun konden realiseren en wat dit betekend heeft voor de bevolking. Dat kleine beetje meer ademruimte, zo blijkt, maakte een groot verschil. Lees het rapport hier.

Wat de eerste lijn ontdekte na eerste covid-golf: digitaal en samenwerkend gaat het beter

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gaf in 2020 zeer snel gevolg aan noodkreten uit de eerstelijnszorg die steun vroegen om ‘snel te kunnen schakelen’. Via een bevraging en focusgroepen bij 365 eerstelijnsorganisaties gingen we na wat ze met die steun teweegbrachten en wat relevant is voor de brede bevolking. Dit rapport leert wat de voorlopers doen als ze een klein beetje meer ademruimte krijgen.

Download de publicatie