Technologie voor een warme zorg

Technologie maakt ieders leven gemakkelijker. Maar in de thuishulp en de thuiszorg doen verzorgers en patiënten er nog te weinig een beroep op. Nochtans spelen toepassingen zoals domotica, robotica, telegeneeskunde, apps om gezondheidsgegevens op te volgen of sociale media in op de behoeften van patiënten die thuis verzorgd worden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt projecten die technologie toepassen bij mensen met een zorgbehoefte thuis, en die evalueren hoe het gebruik van technologische hulpmiddelen de kwaliteit van de zorg verhoogt.

Het IRIS-project: een uniek multidisciplinair communicatieplatform ter bevordering van dialoog, gegevensuitwisseling en overleg bij de zorg voor palliatieve patiënten in de thuissituatie, met de oog op warme, kwaliteitsvolle zorg op…

Elsene

Meer info
Technologie voor een warme zorg thuis bij personen met hartfalen in Vlaanderen

Herentals

Meer info
[email protected]: geïntegreerde transmurale zorgketen voor de multidisciplinaire behandeling van acute postoperatieve of posttraumatische pijn en preventie van chronificatie van pijn door thuisopvolging

Edegem

Meer info
Téléveille des personnes fragilisées pour la coordination des services d’aide et de soins à domicile

Arlon

Meer info
My app4SEP

Tinlot - Fraiture

Meer info
Een gerust en veilig gevoel voor palliatieve patiënten
Lees verder
Myapp4SEP: Gezondheidsapp voor en met MS-patiënten

Intensieve begeleiding in een ziekenhuis is niet voor alle patiënten met multiple sclerose weggelegd. Een app, die voor en met patiënten ontwikkeld werd, geeft hun informatie en zorgt voor regelmatige opvolging en ondersteuning.

Lees verder