Projectoproep – Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Via deze oproep wenst het Fonds samenwerkingen te inspireren en ontwikkelen tussen eerstelijnsprofessionals in de zorg. 

Wens je nieuwe kennis op te doen die relevant is voor de eerste lijn, door onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt of een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk?

Je kan je dossier indienen tot en met 28/08/2023.

Via de link: https://kbs-frb.be/nl/beurzen-voor-eerstelijnsprofessionals-de-zorg-eigen-rekening-0

De oproep voor derderekeningen (voor mensen die het toegekende bedrag op een andere dan hun eigen rekening willen laten storten (bv. werkgever): https://kbs-frb.be/nl/beurzen-voor-eerstelijnsprofessionals-de-zorg-derdenrekening-0

 

Publicatie – Go Ergo. Go!

Save the date – Symposium Go Ergo – 26/04/2023

Doelgerichte zorg: gemeenschappelijke taal voor persoonlijke doelen

Bijna 1 miljoen euro om het welzijn van eerstelijnsprofessionals te bevorderen

Projectoproep – Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

Publicatie: ‘Contouren van een Kennis- en Leerplatform voor de Eerste Lijn in Vlaanderen’

Publicatie ‘Lokaal samenwerken in zorgzame buurten’ – een analyse van 35 praktijken die lokaal hun krachten bundelen

Samenwerking en digitalisering in eerstelijnszorg versneld door coronacrisis