Naar een gezondheidsvaardige eerstelijn: lessen en aanbevelingen voor organisaties en beleid

Terug naar overzicht

Deze publicatie brengt verslag uit van de lessen en aanbevelingen die gedestilleerd werden uit 18 projecten die samenwerkten binnen een leernetwerk. De inhoud wil alle geïnteresseerden inspireren om op deze ervaringen verder te bouwen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezondheidsvaardiger zorgsysteem in België.

De 18 projecten werden geselecteerd naar aanleiding van een oproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck in 2022.

Deze richtte zich tot het brede eerstelijnsveld en had als doel om innovatieve projecten te ondersteunen die wilden inzetten op gezondheidsvaardigheden op het niveau van de eigen organisatie.

Ontdek de publicatie hier.

Terug naar overzicht