Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn

Om visieontwikkeling, onderzoek en innovatie in de eerste lijn aan te moedigen, financiert het Fonds Dr. Daniël De Coninck twee leerstoelen van consortia van universiteiten en hogescholen: één in Vlaanderen en één in Wallonië-Brussel. Deze leerstoelen stimuleren kennisopbouw en kennisdeling over de eerste lijn. Het Fonds Dr. De Coninck stelde een doorgedreven samenwerking van verschillende kennisinstellingen en andere belangrijke spelers op het terrein als een essentiële voorwaarde voor steun. De financiering beloopt 500.000 euro per jaar en per leerstoel, gedurende vijf jaar.