Gezondheidsvaardigheden

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat op een weloverwogen, bewuste manier te doen, hebben ze de juiste informatie en handvaten nodig die ze begrijpen en kunnen gebruiken. Dit vergt gezondheidsvaardigheden. En die kan je verwerven. Iedereen, op alle niveaus, kan daar op zijn manier toe bijdragen en heeft de verantwoordelijkheid om dat te doen. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck moedigt de ontwikkeling en de versterking van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn aan. Organisaties die hiermee aan de slag willen, kunnen inpikken op elke schakel in de informatieketting: toegang tot informatie verschaffen, informatie begrijpen, interpreteren en beslissen. Ze kunnen interventies richten op individuele vaardigheden en mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte en omgeving, of op de processen en systemen in het welzijns- en zorgaanbod.

Consulteer de presentatieposters van de 24 gesteunde initiatieven.

Gezondheidsvaardigheden bevorderen in de eerste lijn. Leren van 24 praktijken België

Lessons learned van 24 gezondheidsvaardige initiatieven en stappenplan voor eerstelijnsactoren.

Meer Info

Gezondheidsvaardigheden versterken: leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

In opdracht van het Fonds onderzochten onderzoekers van ShiftN tien buitenlandse innoverende praktijken die gezondheidsvaardigheden van burgers, patiënten, mantelzorgers en professionelen versterken. Het Fonds wil zo het gesprek openen met gemeenschappen, gewesten en federale overheid over gezondheidsvaardigheden als een beleidshefboom voor volksgezondheid en sociale gelijkheid. In deze publicatie worden de resultaten van deze mapping uiteengezet. De inzichten en leerpunten uit dit onderzoek kunnen organisaties inspireren om gezondheidsvaardigheden te verbeteren.

Meer Info