Nooit meer bang voor de dokter

Terug naar overzicht

Een doktersbezoek geeft wel vaker kriebels, maar voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap is de drempel vaak hoger. De Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) ontwikkelde voor hen de babbelgids ‘Naar de dokter’, die hun meer zelfvertrouwen geeft bij de huisarts.

Mensen met een lichte of matige verstandelijke handicap hebben zo hun trucjes om een doktersbezoek de baas te kunnen. Maar de vele richtlijnen van de arts die ze snel neerkrabbelen, gaan makkelijk verloren. De informatie die de arts geeft is ook niet altijd vlot te begrijpen of te onthouden, ook al is hij creatief met Google-afbeeldingen om duidelijk te maken wat hij bedoelt.

“Deze doelgroep heeft soms moeite om de eigen gezondheid te begrijpen. Ze voelen bij een doktersbezoek stress en angst, in die mate dat ze sommige informatie die voor de arts belangrijk is, niet geven”, zegt Axelle Stevens van VFG. “Ze voelen zich overweldigd door de vele vragen.” Dit alles leidt tot verminderde therapie- en medicatietrouw. Gevraagd wat zou helpen, was de doelgroep duidelijk: meer visuele geheugensteuntjes en duidelijkheid over het verloop van een raadpleging.

Emoticons
Dat is wat VFG, in samenwerking met de Socialistische Mutualiteit en met steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, aflevert met de babbelgids ‘Naar de dokter’. Deze aantrekkelijke en handige gids, op papier of digitaal, ondersteunt patiënten met een lichte of matige verstandelijke handicap bij hun bezoek aan de huisarts. Hij verbetert de communicatie tussen deze patiënten en hun arts en versterkt, via duidelijke en visuele nudges, hun gezondheidsvaardigheden.

Aan de hand van emoticons en korte eenvoudige woorden wordt de informatie gestructureerd en gevisualiseerd. Gebruikers krijgen checklists mee. Wat moet ik meenemen als ik naar de huisarts ga? Wat moet de arts weten over mij? Waarom wil ik de dokter spreken? “Dat hoeft niet over lichamelijke klachten te gaan. Ook mentaal welzijn is belangrijk, vragen hoe het gaat en ruimte laten voor het antwoord. Sommige mensen willen gewoon iets bespreken met hun huisarts.”

Samen invullen
Via de emoticons en korte woorden of via een tekening kunnen gebruikers aangeven welke lichamelijke klachten ze hebben en zelfstandig of samen met de arts of hun begeleider invullen wat onderzocht is: de bloeddruk, de temperatuur, enz. “Een zandlopertje geeft aan dat ze bijvoorbeeld bij een urine- of bloedonderzoek moeten wachten op het resultaat, dan kunnen ze dat later zelf aanvullen.”

Tot slot is er een luik over de nazorg: wat ze moeten weten en doen wanneer ze bij de arts buitengaan? “Welke medicatie moeten ze nemen, had de arts nog ander advies voor hen, is er een controleafspraak of een doorverwijzing naar een andere zorgverlener nodig, welke papieren moet de patiënt in orde brengen?” Achteraan zit een medicatieschema dat ze in de papieren versie thuis op de koelkast kunnen prikken.

Gezondheid in eigen handen
VFG bevroeg voor de ontwikkeling van deze gids niet alleen de gebruikers, maar ook de huisartsen, zowel voor de ontwikkeling van de tool als erna. Ze organiseerde ook observatierondes bij een arts om de gids te verfijnen. Bedoeling is namelijk dat ook artsen het gebruik ervan aanmoedigen. “Want we willen net stimuleren dat deze doelgroep hun gezondheid zelf in handen neemt.”

Nu de gids op punt staat, maakt VFG werk van de verspreiding, niet alleen via de doelgroep en de huisartsen maar ook de rest van de eerste lijn, het professionele en informele zorgnetwerk, huisartsenopleidingen, huisartsenkringen, ziekenhuizen en diensten maatschappelijk werk. De babbelgids is ook nuttig voor andere doelgroepen die kunnen worstelen met een artsenbezoek, zoals anderstaligen, ouderen, mensen met autisme of met een spraakstoornis.

Contact:
Axelle Stevens: [email protected]

Terug naar overzicht