Nu in de kijker
Hoe steun aanvragen ?

Onze initiatieven

Caring technology
Covid-19 en Eerste lijn
Beurzen voor eerstelijnsprofessionals
Gezondheids-
vaardigheden
Zorginfecties in de eerste lijn
Lokaal samenwerken in Zorgzame buurten
Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn
Technologie voor een warme zorg
Transnational Forum on Integrated Community Care
Interdisciplinair vormingsaanbod
Toekomstgericht werken in de thuiszorg
Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Caring technology

Daar waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven te verbeteren, bieden volgende effectiviteitsprincipes een  […]

Ontdek alle projecten

Covid-19 en Eerste lijn

In het licht van de gezondheidscrisis door COVID-19 wil het Fonds Dr. Daniël De Coninck meer dan ooit zijn maatschappelijke rol spelen door terreinactoren in  […]

Ontdek alle projecten

Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck geeft beurzen aan eerstelijnsprofessionelen om nieuwe kennis op te doen die hun toelaat een project te ontwikkelen in hun  […]

Ontdek alle projecten

Gezondheidsvaardigheden

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat op een weloverwogen, bewuste manier te doen, hebben ze de juiste informatie en handvatten nodig die  […]

Ontdek alle projecten

Zorginfecties in de eerste lijn

De voorbije jaren is de zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen verschoven naar ambulante zorg. Steeds meer patiënten en aandoeningen worden via thuiszorg behandeld. Maar  […]

Ontdek alle projecten

Lokaal samenwerken in Zorgzame buurten

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck investeert in nabije zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen in de thuissituatie. Het Fonds erkent de kracht van buurten  […]

Ontdek alle projecten

Verhaal In De Kijker
Zorgzame Buurten: van probleemwijk naar gouden buurt
De wijk Tuiguisstraat-Zwevegemstraat-Sint-Antoniusstraat in Kortrijk haalt om de verkeerde redenen de media. Overlast,  […]

Lees Verder

Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn

Om visieontwikkeling, onderzoek en innovatie in de eerste lijn aan te moedigen, financiert het Fonds Dr. Daniël De Coninck twee leerstoelen van consortia van universiteiten  […]

Ontdek alle projecten

Technologie voor een warme zorg

Technologie maakt ieders leven gemakkelijker. Maar in de thuishulp en de thuiszorg doen verzorgers en patiënten er nog te weinig een beroep op. Nochtans spelen  […]

Ontdek alle projecten

Transnational Forum on Integrated Community Care

Het Transnational Forum on Integrated Community Care (TransForm) is een partnerschap van zeven stichtingen in Europa en Canada dat pleit voor een geïntegreerde eerste lijn.  […]

Ontdek alle projecten

Interdisciplinair vormingsaanbod

De eerstelijnszorg is volop in beweging: dit vergt nieuwe kennis en competenties bij de verschillende actoren. Het doel van dit initiatief is zowel kennis ontwikkelen  […]

Ontdek alle projecten

Toekomstgericht werken in de thuiszorg

Veranderende zorgvragen, tekort aan zorg- en verpleegkundigen, dalend aantal studenten in zorgopleidingen, gevraagde competenties, een verschuiving van de regierol naar de patiënt-gebruiker, toenemende afstemming tussen  […]

Ontdek alle projecten

Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Kwetsbare ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische of cognitieve problemen en personen met ontwikkelings- of leerstoornissen kunnen zich vaak moeilijk behelpen in het  […]

Ontdek alle projecten