Nu in de kijker
Hoe steun aanvragen ?

Onze initiatieven

Caring technology
Covid-19 en Eerste lijn
Geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn
Beurzen voor eerstelijnsprofessionals
Gezondheids-
vaardigheden
Toekomstgericht werken in de thuiszorg
Doelgerichte zorg
Lokaal samenwerken in Zorgzame Buurten
Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn
Transnational Forum on Integrated Community Care
Interdisciplinair vormingsaanbod
Zorginfecties in de eerste lijn
Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Caring technology

Daar waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven te verbeteren, bieden volgende effectiviteitsprincipes een  […]

Ontdek alle projecten

Covid-19 en Eerste lijn

Tijdens de COVID-crisis zijn de eerstelijnsactoren de frontlinie in de strijd tegen het virus. In deze uitzonderlijke omstandigheden wil het Fonds Dr. Daniël De Coninck  […]

Ontdek alle projecten

Geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn

Zorg- en welzijnsprofessionals van de eerste lijn krijgen steeds vaker te maken met mensen met psychische problemen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor deze individuen  […]

Ontdek alle projecten

Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds geeft beurzen aan personen die nieuwe kennis willen opbouwen door  Onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt;  Een studie- of immersiereis te ondernemen in België of  […]

Ontdek alle projecten

Gezondheidsvaardigheden

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat op een weloverwogen, bewuste manier te doen, hebben ze de juiste informatie en handvatten nodig die  […]

Ontdek alle projecten

Toekomstgericht werken in de thuiszorg

Veranderende zorgvragen, tekort aan zorg- en verpleegkundigen, dalend aantal studenten in zorgopleidingen, gevraagde competenties, een verschuiving van de regierol naar de patiënt-gebruiker, toenemende afstemming tussen  […]

Ontdek alle projecten

Doelgerichte zorg

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, wil gehoord, gezien en betrokken worden bij de keuzes die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen mensen hun levenskwaliteit maximaliseren, in dialoog met  […]

Ontdek alle projecten

Lokaal samenwerken in Zorgzame Buurten

In een Zorgzame Buurt worden noden sneller opgepikt en vinden bewoners die hulp of zorg nodig hebben, vlotter de weg naar vrijwilligers uit de buurt  […]

Ontdek alle projecten

Verhaal In De Kijker
Zorgzame Buurten: van probleemwijk naar gouden buurt

Lees Verder

Interdisciplinaire leerstoel Eerste lijn

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil de visieontwikkeling, het onderzoek en de vernieuwing in de eerste lijn bevorderen. Met dat doel financiert het Fonds  […]

Ontdek alle projecten

Transnational Forum on Integrated Community Care

Integrated Community Care (ICC) betrekt mensen en lokale gemeenschappen als coproducenten van zorg en ondersteuning. Dit betekent een shift in het traditionele denken van probleemgerichte  […]

Ontdek alle projecten

Interdisciplinair vormingsaanbod

De eerstelijnszorg is volop in beweging: dit vergt nieuwe kennis en competenties bij de verschillende actoren. Het doel van dit initiatief is zowel kennis ontwikkelen  […]

Ontdek alle projecten

Zorginfecties in de eerste lijn

De voorbije jaren is de zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen verschoven naar ambulante zorg. Steeds meer patiënten en aandoeningen worden via thuiszorg behandeld. Maar  […]

Ontdek alle projecten

Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Kwetsbare ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische of cognitieve problemen en personen met ontwikkelings- of leerstoornissen kunnen zich vaak moeilijk behelpen in het  […]

Ontdek alle projecten