Naar een gezondheidsvaardige eerste lijn: lessen en aanbevelingen voor organisaties en beleid

Terug naar overzicht

In ons complexe zorg- en welzijnsveld is het soms moeilijk om de juiste informatie en dienstverlening te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Dat is nochtans essentieel om goede keuzes met betrekking tot je gezondheid te kunnen maken. In deze context spreekt men ook wel over ‘gezondheidsvaardigheden’, die hoog dan wel (te) laag kunnen zijn. Inzetten op gezondheidsvaardigheden werd een belangrijk aandachtspunt voor iedereen die werkt in zorg en welzijn en zelfs breder.

Van 2022 tot 2024 steunde het Fonds  18 organisaties over heel België die hun gezondheidsvaardigheden wilden ontwikkelen, versterken en verankeren. Ontdek de 8 belangrijkste lessen in onderstaande getuigenissen:

  1. Stel een kerngroep van trekkers samen en haal stapsgewijs andere teamleden aan boord – Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne
  2. Neem de tijd om tot een gemeenschappelijke visie te komen – Bras dessus Bras dessous
  3. Sensibiliseer het team en leid mensen op – Eerstelijnszone Dender
  4. Gebruikers betrekken – AIGS La Croisée
  5. Analyseer je eigen structuur – Maison Médicale Le Noyer
  6. Zet kleine stapjes en vier de kleine verwezenlijkingen – De Ridderbuurt
  7. Maak van gezondheidsvaardigheden een waarde van de organisatie – De Katrol
  8. Ga van een projectlogica naar een structurele verankering – Maison Médicale Walhéroise

Publicatie: Naar een gezondheidsvaardige eerstelijn: lessen en aanbevelingen voor organisaties en beleid

Honger naar meer? Ontdek de lessen en aanbevelingen die gedestilleerd werden uit 18 projecten die samenwerkten binnen een leernetwerk in deze publicatie. De inhoud wil alle geïnteresseerden inspireren om op deze ervaringen verder te bouwen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezondheidsvaardiger zorgsysteem in België.

Terug naar overzicht