Doelgerichte zorg

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, wil gehoord, gezien en betrokken worden bij de keuzes die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen mensen hun levenskwaliteit maximaliseren, in dialoog met professionals. En zo realiseren we in de praktijk gaandeweg doelgerichte zorg, een concept dat snel ingang vindt in de eerste lijn. Daarin staan de prioriteiten en levensdoelen van personen centraal. Het doel: meer levenskwaliteit. Door uit te gaan van wat zij echt belangrijk vinden. 

Doelgerichte zorg helpt personen met zorg- en ondersteuningsnoden en gezondheids- en welzijnsprofessionals van de eerste lijn om in samenspraak een menselijk en doeltreffend pad te ontwikkelen voor een leven met één of meerdere aandoeningen en moeilijke sociaaleconomische omstandigheden. Hier hebben zowel burgers-patiënten, mantelzorgers en professionals als het gezondheids- en welzijnssysteem en de hele samenleving baat bij. 

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt initiatieven die ervaring hebben – of al doende ervaring willen opdoen – met de omslag naar doelgerichte zorg in de eerste lijn 

Herbekijk hieronder de online  infovergadering over de oproep en over doelgerichte zorg, in samenwerking met de Academie Voor de Eerste Lijn en Be.Hive:

Ontdek hier welke eerstelijnsactoren ondersteund werden door het Fonds in het kader van de projectoproep ‘doelgerichte zorg in de eerste lijn bevorderen’.

Symposium Doelgerichte Zorg

Op 17/11/2023 organiseerde het Fonds, in samenwerking met VIVEL, Academie voor de Eerste lijn en BE.HIVE het symposium rond Doelgerichte Zorg. Meer dan 250 eerstelijnswerkers ontmoetten elkaar in Flagey. Zij maken samen de omslag naar doelgerichte zorg en ondersteuning die vertrekt van de levensdoelen en prioriteiten van de persoon-patiënt-cliënt. Bekijk de aftermovie hier:

Herbekijk de keynotes en het panelgesprek hieronder:

Goal-oriented care. A shared language and co-creative practice for health and social care.

Doelgerichte zorg is een jong zorgconcept en stelt de prioriteiten en levensdoelen van de patiënt centraal. Zo is het voor zorg- en hulpverleners mogelijk om, in co-creatie met de patiënt en zijn of haar omgeving, effectieve en humane keuzes te maken om beter te kunnen leven met meerdere chronische aandoeningen. Hier hebben zowel de patiënten, de zorg- en welzijnsprofessionals als het hele gezondheidssysteem baat bij.

De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels met een samenvatting in het Nederlands.

Meer Info

17 11.22
€0.00
Symposium Doelgerichte Zorg

Flagey - Heilig Kruisplein, 1050 Brussel
9:30 tot 16:00

Meer Info