Transnational Forum on Integrated Community Care

Het Transnational Forum on Integrated Community Care (TransForm) is een partnerschap van zeven stichtingen in Europa en Canada dat pleit voor een geïntegreerde eerste lijn. In deze eerste lijn kunnen lokale gemeenschappen in cocreatie hun eigen zorg- en ondersteuningsmodel ontwikkelen, op maat van wijken of buurten en hun bewoners. Ze doen dat niet alleen op basis van hun zorg- en ondersteuningsnoden, maar ook van hun mogelijkheden.

TransForm wil beleidsmakers en stakeholders inspireren en aanzetten tot actie. Het wil zorg- en welzijnsprofessionals stimuleren om volop de kaart van een geïntegreerde eerste lijn te trekken. Die wordt bottom-up ontwikkeld in samenspraak met lokale partners. Het project doet dit aan de hand van conferenties, plaatsbezoeken aan beloftevolle praktijken en de verspreiding van case studies. Zo wil TransForm verandering aanmoedigen in het beleid en op het terrein.

In het kader van TransForm worden tussen 2018 en 2020 vier internationale conferenties georganiseerd. Die focussen op de bouwstenen van een geïntegreerde eerste lijn die lokale gemeenschappen betrekt als coproducenten van zorg en ondersteuning in wijken en buurten.

Meer informatie