Interdisciplinair vormingsaanbod

De eerstelijnszorg is volop in beweging: dit vergt nieuwe kennis en competenties bij de verschillende actoren. Het doel van dit initiatief is zowel kennis ontwikkelen als dialoog tussen de verschillende stakeholders in de eerstelijnszorg te bevorderen. Met dit initiatief wil het Fonds in eerste instantie nagaan wat er reeds aan vorming voor eerstelijnsactoren bestaat en kijken of er nood is aan bijkomende opleidingsvormen voor de verschillende disciplines.

Summer Academy 2019 – Goal-oriented Care

Een Summer Academy in 2019, op initiatief van het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de International Learning Collaborative on Goal-oriented Care leidde tot een diepgaande verkenning van het onmiskenbaar potentieel van doelgerichte zorg.

Inderdaad eerstelijnsprofessionals stellen kwaliteit van zorg en ondersteuning centraal. Zij kijken met een diagnostische bril en reiken medische en psychosociale oplossingen aan, maar hebben bij het stellen van prioriteiten vaak weinig of geen zicht op de levenskwaliteit van de persoon. Voor patiënten met complexe zorg- en ondersteuningsnoden leidt deze aanpak tot suboptimale resultaten. Doelgerichte zorg betekent een verschuiving van probleemgerichte zorg naar een zorg die vertrekt vanuit de persoon en wat die wil bereiken.

Doelgerichte zorg is een jong zorgconcept. Het stelt de prioriteiten en levensdoelen van de patiënt centraal. Zo is het voor zorg- en hulpverleners mogelijk om, in co-creatie met de patiënt en zijn of haar omgeving, effectieve en humane keuzes te maken om beter te kunnen leven met meerdere chronische aandoeningen. Hier hebben zowel de patiënten, de zorg- en welzijnsprofessionals als het hele gezondheidssysteem baat bij.

Een publicatie ‘Goal-oriented care. A shared language and co-creative practice for health and social care’ wil leiden tot een beter begrip van doelgerichte zorg en dat eerstelijnsprofessionals zich gesteund voelen bij het ontwikkelen van goede praktijken.

Goal-oriented care. A shared language and co-creative practice for health and social care.

Doelgerichte zorg is een jong zorgconcept en stelt de prioriteiten en levensdoelen van de patiënt centraal. Zo is het voor zorg- en hulpverleners mogelijk om, in co-creatie met de patiënt en zijn of haar omgeving, effectieve en humane keuzes te maken om beter te kunnen leven met meerdere chronische aandoeningen. Hier hebben zowel de patiënten, de zorg- en welzijnsprofessionals als het hele gezondheidssysteem baat bij.

De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels met een samenvatting in het Nederlands.

Meer Info