Interdisciplinair vormingsaanbod

De eerstelijnszorg is volop in beweging: dit vergt nieuwe kennis en competenties bij de verschillende actoren. Het doel van dit initiatief is zowel kennis ontwikkelen als dialoog tussen de verschillende stakeholders in de eerstelijnszorg te bevorderen.

Met dit initiatief wil dit initiatief wil het Fonds in eerste instantie nagaan wat er reeds aan vorming voor eerstelijnsactoren bestaat en kijken of er nood is aan bijkomende opleidingsvormen voor de verschillende disciplines.