Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Kwetsbare ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische of cognitieve problemen en personen met ontwikkelings- of leerstoornissen kunnen zich vaak moeilijk behelpen in het dagelijkse leven. Dit heeft een negatieve impact op hun levenskwaliteit en belemmert hun deelname aan het maatschappelijk leven. Deze handelingsproblemen aanpakken en verbeteren maakt dat zij duurzaam thuis kunnen (blijven) wonen.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck doet een oproep aan alle organisaties die ergotherapeutisch advies en begeleiding geven en aan alle thuiszorgactoren die samenwerking zoeken met ergotherapeuten, om handelingsproblemen van kwetsbare mensen thuis te verbeteren. Ergotherapeuten verbeteren de levenskwaliteit en de leefomgeving van de zorgvrager en geven hem zo meer zeggenschap over het eigen leven. De zorgvrager is geen voorwerp van maar een partner in deze zorg.

Het Fonds zal zes pilootprojecten ondersteunen die deze samenwerking testen en die de ergotherapie integreren in een interdisciplinaire eerste lijn. Verschillende vormen van samenwerking zijn mogelijk. De pilootprojecten hebben minstens een doorlooptijd van 3 jaar.

Bijs – Een ´Bijsonder´ therapeutisch project: de meerwaarde van een ergotherapeut in de vermaatschappelijking van de zorg

Sint-Niklaas - Nieuwkerken-Waas

Meer info
Dominiek Savio – Verbeteren van levenskwaliteit van personen met NAH in de thuiscontext in West-Vlaanderen. Innovatieve samenwerking tussen de persoon, de mantelzorger, de verzorgende uit de eerstelijnszorg en de ergotherapeut…

Hooglede - Gits

Meer info
Huis Perrekes vzw – OpMaat: een gecoördineerd, interdisciplinair team aan huis van personen met dementie dat samenwerkt met alle partners binnen en buiten de zorg met aandacht voor mogelijkheden en…

Geel

Meer info
Eqla (anciennement Oeuvre Nationale des Aveugles) – Développement d’un plan individuel d’intervention ergothérapeutique pour les personnes déficientes visuelles en province de Namur

Woluwe-Saint-Lambert

Meer info
Aide et Soins à Domicile de l´arrondissement de Verviers – Alter Ergo

Verviers

Meer info
Alzheimer Belgique – Pérenniser les actions de socialisation et le maintien de l´autonomie des personnes désorientées par la mise en place d´un modèle collaboratif réunissant la personne malade, son aidant,…

Brussel

Meer info