Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Kwetsbare ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische of cognitieve problemen en personen met ontwikkelings- of leerstoornissen kunnen zich vaak moeilijk behelpen in het dagelijkse leven. Dit heeft een negatieve impact op hun levenskwaliteit en belemmert hun deelname aan het maatschappelijk leven. Deze handelingsproblemen aanpakken en verbeteren maakt dat zij duurzaam thuis kunnen (blijven) wonen.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck doet een oproep aan alle organisaties die ergotherapeutisch advies en begeleiding geven en aan alle thuiszorgactoren die samenwerking zoeken met ergotherapeuten, om handelingsproblemen van kwetsbare mensen thuis te verbeteren. Ergotherapeuten verbeteren de levenskwaliteit en de leefomgeving van de zorgvrager en geven hem zo meer zeggenschap over het eigen leven. De zorgvrager is geen voorwerp van maar een partner in deze zorg.

Het Fonds zal zes pilootprojecten ondersteunen die deze samenwerking testen en die de ergotherapie integreren in een interdisciplinaire eerste lijn. Verschillende vormen van samenwerking zijn mogelijk. De pilootprojecten hebben minstens een doorlooptijd van 3 jaar.

Ontdek de 6 pilootprojecten hier.