Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds geeft beurzen aan personen die nieuwe kennis willen opbouwen door 

  • Onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt; 
  • Een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk. 

De toegekende beurzen moeten relevant zijn voor de eerstelijnsberoepen, voor de beroepspraktijk en het disciplinaire netwerk van de aanvrager, alsook de patiënten. De resultaten moeten collectief en concreet zijn. 

Het kan gaan om onderzoek over een onderwerp waarbij verschillende eerstelijnsactoren betrokken zijn en waarvan de resultaten worden gedeeld, of om een uitwisseling tussen eerstelijnszones en ziekenhuizen om de patiëntenzorg te verbeteren. Het kan ook een studie- of immersiereis zijn, in België of in het buitenland, om innoverende praktijken te ontdekken en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

De beurzen zijn bedoeld voor professionals die al enkele jaren actief zijn in de eerstelijnszorg en daar een groot deel van hun werktijd aan besteden. 

Het onderzoek of het project kan niet uit andere bronnen worden medegefinancierd. Projecten die verband houden met de missie van de organisatie, dienen door de organisatie zelf gefinancierd te worden. 

Ontdek hier welke eerstelijnsprofessionals ondersteund werden in: