Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds geeft beurzen aan personen die nieuwe kennis willen opbouwen door 

  • Onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt; 
  • Een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk. 

De toegekende beurzen moeten relevant zijn voor de eerstelijnsberoepen, voor de beroepspraktijk en het disciplinaire netwerk van de aanvrager, alsook de patiënten. De resultaten moeten collectief en concreet zijn. 

Het kan gaan om onderzoek over een onderwerp waarbij verschillende eerstelijnsactoren betrokken zijn en waarvan de resultaten worden gedeeld, of om een uitwisseling tussen eerstelijnszones en ziekenhuizen om de patiëntenzorg te verbeteren. Het kan ook een studie- of immersiereis zijn, in België of in het buitenland, om innoverende praktijken te ontdekken en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

De beurzen zijn bedoeld voor professionals die al enkele jaren actief zijn in de eerstelijnszorg en daar een groot deel van hun werktijd aan besteden. 

Het onderzoek of het project kan niet uit andere bronnen worden medegefinancierd. Projecten die verband houden met de missie van de organisatie, dienen door de organisatie zelf gefinancierd te worden. 

Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken

WGC Nieuw Gent

Haalbaarheidsstudie voor een Wijk

TandzorgCentrum in de wijk Nieuw Gent

Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken

WGC De Wille - Willebroek

Uitwisselingsproject: eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Sleep)

WGC De Sleep - Gent

Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken

WGC De Ridderbuurt - Leuven

Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken

WGC De Kaai - Gent

Eerstelijnsgezondheidszorg in de meest gedepriveerde wijken: uitwisseling ‘GP’s at the Deep End’ en de wijkgezondheidscentra

Gent

Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken

WGC De Hoek - Oostende

OptiMEDs Primary Care: geautomatiseerde ondersteuning van multidisciplinair medicatienazicht; een pilootstudie

Van Leeuwen Ellen - Gent

De implementatie van geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen binnen zorgzaam Leuven

KULeuven

Le suivi des maladies chroniques en ambulatoire : leviers et freins d’un bon suivi concerté entre première et deuxième ligne de soins

Réseau Local Multidisciplinaire du Brabant Wallon - Ottignies-Louvain-la-Neuve

Participatory action research (PAR) ter verbetering van het antibiotica voorschrijfgedrag binnen de huisartsenwachtpost van Heist op den Berg

Vandeput Olivia - Tremelo

Contention au domicile : un piège pour qui ? Elaboration d’une procédure pour décider en conscience et de manière concertée

Charlot Valentine - Fosse-la-Ville - Vitrival

Alianza, een therapeutische methodiek voor ouders in een hoogconflictscheiding. Van good practice naar bewezen effectiviteit?

Vanessa Maes - Klinisch psycholoog

Pratique psychomotrice de prevention aupres de jeunes enfants vulnérables de moins de deux ans

Aire Libre asbl- Liège

Buiten ASEM (Artsen Samen Empoweren Mensen) – A bout de souffle

Ann Roex, Huisarts, Praktijk Vogelenzang

Studieverblijf bij de Australische “Teratologie Informatie Service” MotherSafe: evidence-based informatie voor zorgverleners in de eerste lijn bij vragen over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Michael Ceulemans, Apotheker

Een betere toegang tot de hulpverlening en tot de sociale rechten voor elke hulpvrager in Oost-Vlaanderen garanderen door het uitwerken van een onderbouwd en gedeeld methodisch kader i.h.k.v. Geïntegreerd Breed…

Nadine Van Rysselberghe, Maatschappelijk werker, CAW Oost-Vlaanderen

Bekkenbodemproblemen bij jonge mama’s: een blijvend taboe, een nieuwe interdisciplinaire aanpak gericht op een kwalitatieve verbetering van de primaire en secundaire preventie

Hedwig Neels, Kinesist

Hulp met één klik, hoe zorg en onderlinge hulp verbeteren via deeleconomie en alternatieve munten

Dorien Vandormael (sociaal-cultureel werker Steunpunt Mantelzorg)

HaRMonIC-project: de ontwikkeling van een Hoog-Risico Medicatie beleid voor de Vlaamse Thuiszorg

Irina Dumitrescu (stafmedewerker Wit-Gele Kruis)

Un enfant sourd dans une famille allophone : comment intervenir pour un développement optimal de la langue maternelle et de la langue française ?

Pauline Van der Straten Waillet - Logopiste

Recherche/action sur la plus-value dans le traitement de l’alcoolisme,d’une approche collective (ateliers thérapeutiques créatifs) couplée à une approche individuelle, sur le lien social,la gestion émotionnelle et les fonctions cognitives/exécutives

Thierry Wathelet - médecin généraliste

Prise en charge des patients dépendants à l’alcool : le pharmacien acteur au sein de la première ligne de soin!

Thierry Wathelet, Huisarts, Maison Médicale Espace Santé (Ottignies-Louvain-la-Neuve)