Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds geeft beurzen aan personen die nieuwe kennis willen opbouwen door 

  • Onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt; 
  • Een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk. 

De toegekende beurzen moeten relevant zijn voor de eerstelijnsberoepen, voor de beroepspraktijk en het disciplinaire netwerk van de aanvrager, alsook de patiënten. De resultaten moeten collectief en concreet zijn. 

Het kan gaan om onderzoek over een onderwerp waarbij verschillende eerstelijnsactoren betrokken zijn en waarvan de resultaten worden gedeeld, of om een uitwisseling tussen eerstelijnszones en ziekenhuizen om de patiëntenzorg te verbeteren. Het kan ook een studie- of immersiereis zijn, in België of in het buitenland, om innoverende praktijken te ontdekken en deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

De beurzen zijn bedoeld voor professionals die al enkele jaren actief zijn in de eerstelijnszorg en daar een groot deel van hun werktijd aan besteden. 

Het onderzoek of het project kan niet uit andere bronnen worden medegefinancierd. Projecten die verband houden met de missie van de organisatie, dienen door de organisatie zelf gefinancierd te worden. 

Taakdelegatie van de huisarts naar de praktijkondersteuner in een wijkgezondheidscentrum

Gent

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC Nieuw Gent)

Gent

Meer info
Haalbaarheidsstudie voor een WijkTandzorgCentrum in de wijk Nieuw Gent

Gent

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Wille)

Willebroek

Meer info
Uitwisselingsproject: eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Sleep)

Gent

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Ridderbuurt)

Leuven

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Kaai)

Gent

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg in de meest gedepriveerde wijken: uitwisseling ‘GP’s at the Deep End’ en de wijkgezondheidscentra

Gent

Meer info
Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken (WGC De Hoek)

Oostende

Meer info
Uitwisselingsproject: eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in gedepriveerde wijken

Gent

Meer info
OptiMEDs Primary Care: geautomatiseerde ondersteuning van multidisciplinair medicatienazicht; een pilootstudie

Gent

Meer info
De implementatie van geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen binnen zorgzaam Leuven

Leuven

Meer info
Le suivi des maladies chroniques en ambulatoire : leviers et freins d’un bon suivi concerté entre première et deuxième ligne de soins

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Meer info
Participatory action research (PAR) ter verbetering van het antibiotica voorschrijfgedrag binnen de huisartsenwachtpost van Heist op den Berg

Tremelo

Meer info
Contention au domicile : un piège pour qui ? Elaboration d’une procédure pour décider en conscience et de manière concertée

Fosse-la-Ville - Vitrival

Meer info
Alianza, een therapeutische methodiek voor ouders in een hoogconflictscheiding. Van good practice naar bewezen effectiviteit?

Leuven

Meer info
Pratique psychomotrice de prevention aupres de jeunes enfants vulnérables de moins de deux ans

Liège

Meer info
Buiten ASEM (Artsen Samen Empoweren Mensen) – A bout de souffle

Anderlecht

Meer info
Taakdelegatie van de huisarts naar de praktijkondersteuner in een wijkgezondheidscentrum

Gent

Meer info
Studieverblijf bij de Australische “Teratologie Informatie Service” MotherSafe: evidence-based informatie voor zorgverleners in de eerste lijn bij vragen over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

Mortsel

Meer info
Een betere toegang tot de hulpverlening en tot de sociale rechten voor elke hulpvrager in Oost-Vlaanderen garanderen door het uitwerken van een onderbouwd en gedeeld methodisch kader i.h.k.v. Geïntegreerd Breed…

Gent

Meer info
Bekkenbodemproblemen bij jonge mama’s: een blijvend taboe, een nieuwe interdisciplinaire aanpak gericht op een kwalitatieve verbetering van de primaire en secundaire preventie

Mortsel

Meer info
Hulp met één klik, hoe zorg en onderlinge hulp verbeteren via deeleconomie en alternatieve munten

Brussel

Meer info
HaRMonIC-project: de ontwikkeling van een Hoog-Risico Medicatie beleid voor de Vlaamse Thuiszorg

Brussel

Meer info
Un enfant sourd dans une famille allophone : comment intervenir pour un développement optimal de la langue maternelle et de la langue française ?

Sint-Lambrechts-Woluwe

Meer info
Recherche/action sur la plus-value dans le traitement de l’alcoolisme,d’une approche collective (ateliers thérapeutiques créatifs) couplée à une approche individuelle, sur le lien social,la gestion émotionnelle et les fonctions cognitives/exécutives

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Meer info
Prise en charge des patients dépendants à l’alcool : le pharmacien acteur au sein de la première ligne de soin!

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Meer info