Verhalen

Pain@Home: digitale pijnbestrijder begeleidt thuis na ingreep
Lees verder
Doelgerichte zorg: win-win zichtbaar maken
Lees verder
Huisarts en verpleegkundige: gedeelde last, gedeelde winst
Lees verder
Opmaat: mensen met dementie langer goed thuis helpen leven
Lees verder
Ergotherapeut tekent mee een huis op maat uit
Lees verder
Doelgerichte zorg is een basishouding
Lees verder
Doelgerichte zorg: gemeenschappelijke taal voor persoonlijke doelen
Lees verder
Of hoe je van noden een deugd maakt
Lees verder
Beter een dichte buur
Lees verder
Doorverwijskaartjes leiden sneller naar hulp
Lees verder
Technologie houdt vinger aan de pols bij hartfalen
Lees verder
Binnen zonder kloppen: de gezondheidskiosk als hefboom
Lees verder
Gezond leven moet ook kunnen achter de tralies
Lees verder
Kwetsbare mensen prikkelen om gezondheidscoach te omarmen
Lees verder
Nooit meer bang voor de dokter
Lees verder
‘Zorgwijze’ organisaties slopen hokjes en vooroordelen
Lees verder
Leven na een hersenletsel: leren doen wat je nog kan
Lees verder
Het Klikt! : gezondheidsinformatie wanneer taal tekortschiet
Lees verder
Langer veilig en vitaal thuis wonen
Lees verder
Kwetsbare vrouwen helpen veilig zwanger zijn
Lees verder
Zeg me wat je eet
Lees verder
CRP-test doorbreekt antibioticareflex van huisartsen
Lees verder
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant zet in op diversiteit en inclusie
Lees verder
Zijweggetje naar een interessante loopbaan
Lees verder
Zorgethiek: een zaak van alle medewerkers
Lees verder
Speel je gezond
Lees verder
Gezinszorg: bekend is bemind
Lees verder
De nieuwe eerste lijn: is het onderwijs een voorloper of een volger?
Lees verder
Samen gezondheidsvaardig: wijkbewoners leren van elkaar
Lees verder
Thuiszorg vanuit lokale besturen moet af van haar bescheidenheid
Lees verder
Brugfiguren raken een gevoelige snaar
Lees verder
Zorgambassadeurs in Kuregem: een estafette van vertrouwen
Lees verder
Enchanté: hartelijk netwerk van handelaars en burgers voor de buurt
Lees verder
Intelligent digitaliseren, tevreden medewerkers binnen de thuiszorg
Lees verder
Buren voor buren
Lees verder
Communicatie: een sprong in het diepe voor veel woonzorgcentra
Lees verder
Iedereen gezondheidsvaardig: niet gewoon jaknikken bij de dokter
Lees verder
Co-creatie over eenzaamheid: eyeopener voor eerstelijnsprofessionals
Lees verder
De eerste lijn: de frontlinie in de strijd tegen Covid-19
Lees verder
Een mens leeft niet van brood alleen – 1+1+1-Actie
Lees verder
© Africa Studio - Shutterstock
Bekkenbodemproblemen: betere screening en behandeling in de eerste lijn
Lees verder
Doelgerichte zorg: waar put de patiënt vreugde uit?
Lees verder
‘Goal oriented care’: een kaartspel om bezorgdheden te uiten
Lees verder
Een gerust en veilig gevoel voor palliatieve patiënten
Lees verder
Geïntegreerd breed onthaal: snel op weg naar de juiste eerstelijnshulp
Lees verder
Vlaamse kennishub voor de eerste lijn
Lees verder
Alcoholverslaving bestrijden vanuit de eerste lijn
Lees verder
Blinde vlek van zorginfecties in de thuiszorg inkleuren
Lees verder
Logopedie op maat van anderstalige kinderen
Lees verder
Be.Hive: korf vol ideeën voor een efficiënte eerste lijn
Lees verder
De kracht van een buurt: ‘Bewoners de regie in handen geven’
Lees verder
De samentuin ‘Les vallées”, een gezellige plek om de natuur te herondeken
Lees verder
Myapp4SEP: Gezondheidsapp voor en met MS-patiënten
Lees verder
Zorgzame Buurten: van probleemwijk naar gouden buurt
Lees verder