De samentuin ‘Les vallées”, een gezellige plek om de natuur te herondeken

Terug naar overzicht

Dit project is een initiatief van het gezondheidscentrum Espace Temps, met dokter Geoffrey Laurent als drijvende kracht. Het Fonds Dokter Daniël De Coninck ondersteunt. “Het wijkcomité, waar ons gezondheidscentrum lid van is, had enkele jaren geleden al gezorgd voor een gemeenschapstuintje in de wijk,” zegt hij. “Dit project doet het goed, maar het gaat maar om een kleine oppervlakte. We wilden deze actie uitbreiden. Dankzij contacten met een naburige basisschool konden we hier vlakbij een braakliggend terrein inpalmen dat veel groter is.” Het begin van de samentuin van ‘de vallées’.

Eerst moest het terrein leeggemaakt en ingericht worden, want het was overwoekerd door braamstruiken en overal slingerde afval rond. “Deze opruimingswerken waren een goede kennismaking voor veel gebruikers,” zegt dokter Laurent. “Want aanvankelijk sprak het idee van een lapje grond bewerken en zo in contact te komen met de natuur minder aan in een volksbuurt als deze. De traditie van de volkstuintjes is verloren gegaan. Vandaag zijn het eerder bakfietsstededelingen die hier enthousiast over zijn. Veel wijkbewoners hadden echter wel zin om een kippenhok te zetten, een droogtoilet te maken en het tuinhuis te renoveren. Ook dat zijn manieren om weer vertrouwd te geraken met dit stukje natuur. Van daar is het een kleine sprong naar zelf groenten en fruit kweken.”

Veel voordelen

Aanvankelijk droeg het gezondheidscentrum Espace Temps het project grotendeels. Maar vandaag beheert een half dozijn regelmatige gebruikers de samentuin op een relatief zelfstandige manier. Daarrond zit een dertigtal andere gebruikers: sommigen komen zich alleen even ontspannen in deze groene oase, of slaan een praatje, anderen nemen af en toe deel aan activiteiten.

Voor de deelnemers zijn er veel voordelen: minder isolement, meer trots en zelfvertrouwen, gemoedsrust, fysieke activiteit in de open lucht. Dokter Laurent geeft het voorbeeld van een gebruiker die een drankprobleem had en die zelfs bijna zijn rijbewijs was kwijtgeraakt; vandaag drinkt die niet meer. Of van een man met een chaotisch leven, die grotendeels op straat leefde en die zijn leven weer min of meer op de sporen heeft. De samentuin is ook een intergenerationele plek die zowel ouderen als kinderen en tieners aantrekt, vooral tijdens de schoolvakanties. “Ook zij hebben begeleiding nodig. Sommigen respecteren aanvankelijk de natuur niet, ze beschadigen boompjes of gewassen. Je moet begeleiden, in gesprek gaan, uitleggen. Met het coördinatiecomité hebben we een charter opgesteld met de basisregels.”

Op de goede weg

Dit project past perfect in de missie van het gezondheidscentrum, zegt dokter Laurent. “We willen niet alleen onze – vaak kwetsbare – patiënten behandelen. We doen ook aan preventie en gemeenschapsvorming, we willen gezondheid en gezonde voeding bevorderen, we willen sociale banden versterken en mensen zelfredzamer maken.” De samentuin doet dit alles. Hij zorgt voor gezelligheid, solidariteit, uitwisseling van ervaringen en respect voor elkaar en verfraait de omgeving (de stad Charleroi knapte de toegangsweg op). Kansarme bewoners krijgen via de samentuin ook toegang tot verse en natuurlijke voeding – ook al is dat aspect nog niet het belangrijkste vandaag. “Het gaat om kleinschalige productie. Ik zeg het nog eens: voor veel patiënten en wijkbewoners moet het idee om te investeren in een eigen tuintje nog groeien. Dat vraagt tijd. Maar het succes van onze feestdag onlangs toont dat we op de goede weg zijn.”

Gesteund initiatief – projectoproepen ‘Quartiers solidaires en matière d’aide et de soins’ 2018 & 2019

Meer info

Terug naar overzicht