Toekomstgericht werken in de thuiszorg

Veranderende zorgvragen, tekort aan zorg- en verpleegkundigen, dalend aantal studenten in zorgopleidingen, gevraagde competenties, een verschuiving van de regierol naar de patiënt-gebruiker, toenemende afstemming tussen terreinactoren en een groot verloop in de thuiszorg… het zijn stuk voor stuk uitdagingen die om een gecoördineerde langetermijnaanpak vragen.

Het Fonds wil daarom bijdragen aan het aantrekkelijk maken van beroepen in de thuiszorg en het counteren van de uitstroom van professionals in de zorg- welzijnssector. Ontdek hier welke eerstelijnsactoren werden ondersteund door het Fonds in het kader van de projectoproep ‘Toekomstgericht werken in de thuiszorg’.

Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Ontdek hier welke eerstelijnsactoren ondersteund werden door het Fonds in het kader van de projectoproep ‘Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn’.