Toekomstgericht werken in de thuiszorg

Veranderende zorgvragen, tekort aan zorg- en verpleegkundigen, dalend aantal studenten in zorgopleidingen, gevraagde competenties, een verschuiving van de regierol naar de patiënt-gebruiker, toenemende afstemming tussen terreinactoren en een groot verloop in de thuiszorg… het zijn stuk voor stuk uitdagingen die om een gecoördineerde langetermijnaanpak vragen.

Het Fonds wil daarom bijdragen aan het aantrekkelijk maken van beroepen in de thuiszorg en het counteren van de uitstroom van professionals in de zorg- welzijnssector.

Onthaalcoach met kijk op medewerker en gebruiker

Schaarbeek

Meer info
Meer integratie van zorg en welzijn – Versterken van ortho(ped)agogie in de (thuis)zorg

Antwerpen-Ekeren

Meer info
Zorg Leuven ontpopt zich future proof

Leuven

Meer info
Aantrekkelijke werkgever in de thuiszorg met aandacht voor diversiteit, zelfontplooiing en verdere integratie van onze medewerkers

Lubbeek

Meer info
Promotion des métiers de l’aide à domicile : Construire avec les travailleurs d’aujourd’hui la manière d’attirer dans le secteur leurs collègues de demain

Charleroi

Meer info
En marche vers une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure qualité des soins

Schaerbeek

Meer info
Des Mots pour Communiquer et Nettoyer: une formation professionnalisante et certifiante d´aide-ménager social pour des demandeurs d´emploi ne maîtrisant pas les compétences de base en français

Libramont-Chevigny

Meer info
L’amélioration de l’attractivité et de la fidélisation du personnel soignant pour l’Hospitalisation à domicile (HAD) et les soins palliatifs à domicile (SPD)

Schaerbeek

Meer info
ORCA (Orientation ReConversion dans les métiers de l’Aide à domicile)

Namur

Meer info
Betere doorstroom na betere stages in de gezinszorg

Brussel

Meer info