Zorgzame Buurten: van probleemwijk naar gouden buurt

Terug naar overzicht

De wijk Tuiguisstraat-Zwevegemstraat-Sint-Antoniusstraat in Kortrijk haalt om de verkeerde redenen de media. Overlast, nachtlawaai, buurtbewoners die zich onveilig voelen. Met Zorgzame Buurten maakt CAW Zuid-West-Vlaanderen er een ‘gouden buurt’ van door talenten te matchen met bewoners die hulp zoeken.

Het CAW van Kortrijk heeft in de wijk studio’s waar mensen verblijven die vaak uit een diepe put gekropen komen en er is een nachtopvang voor dak- en thuislozen. De laatste tijd was er leegstand door geplande verbouwingswerken. “Het CAW was al langer aan de slag in en met de wijk om de situatie om te buigen naar een positief verhaal,” zegt Lio Kaeblen, beleidsmedewerker van CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Toegangspoort is de inloopwerking voor de cliënten van het CAW en voor de buurtbewoners. We organiseren er namiddagen waar mensen elkaar ontmoeten, koffie drinken, koken of een andere activiteit meepikken.”

Tot zestig mensen per dag springen er ’s namiddags binnen. “Dat is voor ons het startpunt voor ‘Gouden Buurt’, waarbij we willen proberen om de buurt samen te krijgen.” De bedoeling is om de behoeften van buurtbewoners in kaart te brengen aan de hand van buurtvergaderingen en een buurtnetwerk, en die behoeften te matchen met de cliënten van de inloopwerking. Die kunnen als vrijwilligers veel voor de buurt betekenen. “Het gaat vaak om kleine dingen. Boodschappen doen, of het onderhoud van de tuin. Maar ook het isolement doorbreken van ouderen die alleen thuis zitten.”

Nuttig voelen

CAW Zuid-West-Vlaanderen doet dit met de steun van Zorgzame Buurten van het Fonds Dokter Daniël De Coninck. Met deze oproep wil het Fonds het kleine helpen van bewoners die zorg dragen voor elkaar stimuleren en zo het welbevinden in de buurt versterken en een hefboom vinden voor preventie. ‘De Gouden Buurt’ is een van de 11 projecten die in de oproepselectie van 2019 steun krijgen van het Fonds. De voorbereidingen zijn achter de rug, het project start echt in januari 2020.

Dit is een kwetsbare buurt en cliënten van de inloopwerking torsen vaak veel bagage. Zijn ze zelf klaar voor die vrijwilligersrol? “Ze willen zich nuttig voelen. Dat is ook goed voor hun zelfbeeld. Het is zeker een uitdaging om te zoeken hoe we dit kunnen uitbouwen. We hebben zelf al expertise met het inzetten van vrijwilligers, en we gaan aan de slag met verschillende partners uit de buurt zoals de buurtmedewerkers en straathoekwerkers van het OCMW, de Sociale Bouwmaatschappij Wonen Regio Kortrijk, enzovoort. Dankzij Zorgzame buurten hebben we nu de tijd en de middelen om dit allemaal te doen.”

Gesteund initiatief – projectoproep ‘Samenwerken aan zorgzame buurten in West-Vlaanderen’ 2019

Meer info

Terug naar overzicht