Professionals in de eerste lijn ondersteunen

De druk op de eerste lijn is hoog. Door de vergrijzing en de stijging van het aantal chronisch zieken zijn er meer zorgvragen, die ook complexer worden. Ziekenhuisopnames worden korter. Er is een nijpend personeelstekort. De rol van de eerste lijn verandert snel. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt eerstelijns zorg- en welzijnsprofessionals met vorming, beurzen voor opleiding en navorming, en trainingen. Met deze steun verhoogt het Fonds de deskundigheid en de knowhow van eerstelijnsprofessionals. Het brengt ze in aanraking met nieuwe praktijken en met onderzoek dat relevant is voor de uitoefening van hun beroep.