Nieuwsoverzicht (0)

17 november 2021
Doelgerichte zorg

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, wil gehoord, gezien en betrokken worden bij de keuzes die daarmee gepaard gaan. Zo kunnen mensen hun levenskwaliteit maximaliseren, in dialoog met professionals. En zo realiseren we in de praktijk gaandeweg doelgerichte zorg, een concept dat snel ingang vindt in de eerste lijn. Daarin staan de prioriteiten en levensdoelen van personen centraal. Het doel: meer levenskwaliteit. Door uit te gaan van wat […]

Lees verder
7 oktober 2021
Geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn

Zorg- en welzijnsprofessionals van de eerste lijn krijgen steeds vaker te maken met mensen met psychische problemen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor deze individuen en gezinnen. Maar ze komen op dat vlak niet altijd beslagen op het ijs. Ze missen soms het bewustzijn, de kennis en de vaardigheden om deze problemen te herkennen, te […]

Lees verder
2 oktober 2020
Caring technology

Daar waar technologie wordt ingezet om de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven te verbeteren, bieden volgende effectiviteitsprincipes een leidraad voor hoe we kunnen handelen:

Lees verder
9 april 2020
Covid-19 en Eerste lijn

Tijdens de COVID-crisis zijn de eerstelijnsactoren de frontlinie in de strijd tegen het virus. In deze uitzonderlijke omstandigheden wil het Fonds Dr. Daniël De Coninck ten volle zijn maatschappelijke rol spelen en deze organisaties ondersteunen. Het Fonds bedankt ook alle schenkers die dit mee mogelijk maakten. Urgentieoproep voor armoede- en daklozenorganisaties De Koning Boudewijnstichting zag […]

Lees verder
3 augustus 2019
Toekomstgericht werken in de thuiszorg

Veranderende zorgvragen, tekort aan zorg- en verpleegkundigen, dalend aantal studenten in zorgopleidingen, gevraagde competenties, een verschuiving van de regierol naar de patiënt-gebruiker, toenemende afstemming tussen terreinactoren en een groot verloop in de thuiszorg… het zijn stuk voor stuk uitdagingen die om een gecoördineerde langetermijnaanpak vragen. Het Fonds wil daarom bijdragen aan het aantrekkelijk maken van […]

Lees verder
3 augustus 2019
Transnational Forum on Integrated Community Care

Integrated Community Care (ICC) betrekt mensen en lokale gemeenschappen als coproducenten van zorg en ondersteuning. Dit betekent een shift in het traditionele denken van probleemgerichte naar doelgerichte, persoonsgerichte zorg en ondersteuning. ICC ondersteunt de prioriteiten en levensdoelen van mensen. ICC richt zich op het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit van kwetsbare personen en het […]

Lees verder
3 augustus 2019
Interdisciplinair vormingsaanbod

De eerstelijnszorg is volop in beweging: dit vergt nieuwe kennis en competenties bij de verschillende actoren. Het doel van dit initiatief is zowel kennis ontwikkelen als dialoog tussen de verschillende stakeholders in de eerstelijnszorg te bevorderen. Met dit initiatief wil het Fonds in eerste instantie nagaan wat er reeds aan vorming voor eerstelijnsactoren bestaat en […]

Lees verder
3 augustus 2019
Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Kwetsbare ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische of cognitieve problemen en personen met ontwikkelings- of leerstoornissen kunnen zich vaak moeilijk behelpen in het dagelijkse leven. Dit heeft een negatieve impact op hun levenskwaliteit en belemmert hun deelname aan het maatschappelijk leven. Deze handelingsproblemen aanpakken en verbeteren maakt dat zij duurzaam thuis kunnen (blijven) […]

Lees verder
3 augustus 2019
Beurzen voor eerstelijnsprofessionals

Het Fonds geeft beurzen aan personen die nieuwe kennis willen opbouwen door  Onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt;  Een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk.  De toegekende beurzen moeten relevant zijn voor de eerstelijnsberoepen, voor de beroepspraktijk en het disciplinaire netwerk van […]

Lees verder
3 augustus 2019
Zorginfecties in de eerste lijn

De voorbije jaren is de zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen verschoven naar ambulante zorg. Steeds meer patiënten en aandoeningen worden via thuiszorg behandeld. Maar gezondheidszorg in de thuisomgeving stelt zorgaanbieders voor specifieke uitdagingen en brengt voor patiënten nieuwe risico’s met zich mee, in de eerste plaats zorginfecties. In tegenstelling tot de zorg in het […]

Lees verder