Organisaties bijstaan in de Covid-19 crisis, om hun publiek in armoede, waaronder dak- en thuislozen, verder te helpen

Terug naar overzicht

Na aandachtig geluisterd te hebben naar de behoeftes op het terrein heeft de Koning Boudewijnstichting beslist om, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van armoede en dak- en thuislozen organisaties. Zo kan het kwetsbare doelpubliek waarmee ze werken, en dat zwaar getroffen wordt door de COVID-19 crisis, verder geholpen worden.

Deze oproep kon tot stand komen met middelen van het Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel, het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, BNP Paribas Fortis en de donaties die ieder jaar de oproep ‘Armoede’ financieren.

Meer informatie

Terug naar overzicht