Projectoproep – Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Terug naar overzicht

Stress bij eerstelijnsprofessionals helpen voorkomen en verlichten: dat is het doel van een nieuwe projectoproep gelanceerd door het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds zal praktijkgerichte projecten steunen die eenvoudig realiseerbaar zijn en die op korte termijn het welzijn van de eerstelijnsprofessionals verhogen.

De eerste lijn speelt een cruciale rol als het om ambulante zorg en ondersteuning gaat. De COVID 19-pandemie heeft dit nog maar eens overduidelijk aangetoond. Welke taak ze ook opnemen, de zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn geven al geruime tijd blijk van bijzonder veel veerkracht en flexibiliteit. Tegelijk duiken gevoelens op van uitputting, angst en frustratie.

Deze problemen oplossen vraagt een langdurige structurele aanpak, maar toch kunnen ook kleine, relatief eenvoudige initiatieven al een verschil maken. Daarom zal het Fonds Dr. Daniël De Coninck steun geven aan projecten die snel kunnen worden uitgerold en die de mentale stress in de eerste lijn verlichten.

Deze oproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties in Vlaanderen en Brussel die actief zijn in zorg en welzijn op lokaal of bovenlokaal niveau (bv. huisartsenkring, Logo, OCMW, organisatie voor thuisverpleging en gezinshulp, wetenschappelijke vereniging, eerstelijnszone, beroepsfederatie …).

Per project wordt maximaal € 25.000 toegekend. Bedragen kunnen variëren volgens de doelgroep, het bereik en de beoogde impact van het project.

Een project indienen kan tot uiterlijk 1 maart 2022 en uitsluitend online via: www.kbs-frb.be/nl/ruggensteun-voor-zorg-en-welzijnswerkers-de-eerste-lijn

 

© Lightspring
Terug naar overzicht