Publicatie: ‘Contouren van een Kennis- en Leerplatform voor de Eerste Lijn in Vlaanderen’

Terug naar overzicht

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck verkent in dit rapport de mogelijkheden van een breed gedragen, gemeenschapsvormend kennis- en leerplatform dat de eerste lijn ondersteunt en versterkt.  

Uit het verkennend onderzoek met een 60-tal stakeholders blijkt dat men zich hiervoor best concentreert op drie rollen die de eerstelijnssector echt nodig heeft: samen informeren, samen leren, en samen innoveren. Daarvoor is er nood aan wat we respectievelijk noemen: een bib, een agora, en een lab. 

Alle zorgverleners moeten elkaar en hun mogelijkheden kunnen kennen. Ook het publiek moet hen en hun dienstverlening kunnen kennen en begrijpen, en zij moeten hun publiek kennen. Dat is nodig zowel op lokaal niveau als op centraal niveau. 

Er is behoefte aan een stapsgewijze aanpak, met een veelheid van uitgeteste wegen die allen hetzelfde doel voor ogen houden: gezamenlijke betekeniscreatie met het oog op een betere samenwerking in de eerst lijn.

— Patricia Adriaens, voorzitster Fonds Dr. Daniël De Coninck

Lees het volledige rapport hier.

Terug naar overzicht