Doelgerichte zorg: gemeenschappelijke taal voor persoonlijke doelen

Bijna 1 miljoen euro om het welzijn van eerstelijnsprofessionals te bevorderen

Projectoproep – Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

Publicatie: ‘Contouren van een Kennis- en Leerplatform voor de Eerste Lijn in Vlaanderen’

Publicatie ‘Lokaal samenwerken in zorgzame buurten’ – een analyse van 35 praktijken die lokaal hun krachten bundelen

Samenwerking en digitalisering in eerstelijnszorg versneld door coronacrisis

Belga Images

934.233 € voor 31 organisaties die personeel en directie in woonzorgcentra steunen om een kwalitatieve zorg te geven, in veilige omstandigheden, in een huis waar het goed wonen en werken is.

Projectoproep ‘Covid-19: personen in armoede’

‘Vanuit ons kot’-krant brengt geïsoleerde personen familienieuws