Zorginfecties in de eerste lijn

De voorbije jaren is de zorg in ziekenhuizen en andere zorginstellingen verschoven naar ambulante zorg. Steeds meer patiënten en aandoeningen worden via thuiszorg behandeld. Maar gezondheidszorg in de thuisomgeving stelt zorgaanbieders voor specifieke uitdagingen en brengt voor patiënten nieuwe risico’s met zich mee, in de eerste plaats zorginfecties.

In tegenstelling tot de zorg in het ziekenhuis zijn in de thuiszorg weinig gegevens beschikbaar over zorginfecties. De echte omvang van het probleem is niet bekend. Dit onderzoek, uitgevoerd door Sciensano, gaat op zoek naar een definitie van zorginfecties in de thuiszorg, identificeert de risicofactoren en doet aanbevelingen voor infectiepreventie en -bestrijding.

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  • een theoretisch onderzoek met een literatuurstudie en diepte-interviews met personen die betrokken zijn bij de thuiszorg;
  • een online Delphi-onderzoek in twee ronden om onder deskundigen tot een consensus te komen over de resultaten van de vorige stappen;
  • een beoordeling van alle ingezamelde informatie om een gestandaardiseerd kader voor preventie en bestrijding van zorginfecties in de thuiszorg te ontwikkelen.

Meer lezen? Het volledige rapport (in het Engels) vindt u onder ‘publicaties’.

Healthcare-associated infections in home care

Een definitie uitwerken van nosocomiale infecties (Nl) in de thuisgezondheidszorg (TGZ), hun geassocieerde risicofactoren identificeren en aanbevelingen formuleren voor de preventie en de beheersing van infecties (PBI).

De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels met een samenvatting in het Nederlands.

Meer Info