Kennisopbouw over de eerste lijn

Als je ziek bent of ouder wordt, wil je in je vertrouwde omgeving de hulp, zorg en ondersteuning krijgen die je nodig hebt. Dit is de taak van de eerste lijn. Wat hebben kwetsbare mensen nodig? Hoe gaan we dat organiseren? Welke rol kunnen nieuwe technologieën spelen? Met de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen krijgt onderzoek & ontwikkeling naar een multidisciplinaire en doelgerichte eerste lijn wind onder de vleugels.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt deze ontwikkelingen door:

  • maatschappelijk relevant onderzoek te initiëren of te ondersteunen over de organisatie en kwaliteit van zorg en welzijn, met de klemtoon op innovatie;
  • de onderzoekscapaciteit over de eerste lijn in universiteiten en hogescholen te vergroten;
  • kennisdelen en kennisontwikkeling via vorming en lerende netwerken.

Het Fonds dringt aan op samenwerking en synergie van de onderzoekspartners zoals kennisinstellingen en andere belangrijke spelers op het terrein.