Levenskwaliteit van patiënten thuis verbeteren

Personen met een zorgbehoefte bepalen zelf mee hoe hun zorg eruitziet in hun dagelijks leven. Ze gaan in overleg met huisarts, thuisverpleger, sociale werker en andere professionele of informele zorg- en hulpverleners. Een kwaliteitsvolle eerste lijn is dialooggericht: zij investeert in de relatie met de persoon met zorg- en ondersteuningsnood en houdt rekening met diens leefwereld en realiteit.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck stimuleert zorg- en hulpverleners – formele en informele – om hun inspanningen beter op elkaar af te stemmen. Het investeert in duurzame en vernieuwende projecten. Die verbeteren de levenskwaliteit van mensen met een zorg- en ondersteuningsnood en versterken de capaciteit van zorgverstrekkers.