Ondersteuning voor 11 West-Vlaamse projecten voor zorgzame buurten

Terug naar overzicht

Beter een goede buur dan een verre vriend… Het Fonds Dr. Daniël De Coninck selecteerde 11 beloftevolle projecten in West-Vlaanderen van diverse actoren die van wijken echt zorgzame buurten willen maken. Samen ontvangen zij bijna 100.000 euro aan steun.

Een boodschap, een kop koffie, je parkeerplaats ter beschikking stellen… kleine gebaren, vriendelijkheid en behulpzaamheid maken een wereld van verschil, zeker voor de meer kwetsbare buurtbewoners. Een buurt waar bewoners bijdragen aan de solidariteit met kleine, alledaagse handelingen, draagt bij tot onzichtbare zorg en is een hefboom voor preventie.

Eerstelijnszorgverleners die aan huis komen zoals welzijnswerkers, verpleegkundigen, gezinszorg, kiné, ergotherapeuten… haken in op deze informele wederzijdse steun en gebruiken het als hefboom om buurtnetwerken te versterken en te zorgen voor preventie, welzijn en zorg.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, deed een projectoproep, specifiek in West-Vlaanderen, om projecten te ondersteunen die van wijken echt zorgzame buurten willen maken. Het gaat om samenwerkingsinitiatieven tussen buurt-, welzijns- en zorgactoren zoals lokale besturen, verenigingen, vrijwilligers, buurtcoöperaties, lokale dienstencentra, organisaties voor thuisverpleging en thuiszorg….

Een onafhankelijke jury selecteerde 11 projecten, verspreid over de hele provincie, die elk tot 10.000 euro aan steun krijgen (volledige lijst, met contactgegevens, als bijlage). Er is een enorme diversiteit aan actoren en projecten die buurtgericht aan de slag gaan. Of het nu draait rond een sociale kruidenier, samentuin, buurtsalon of klusjesdienst, of er nu een buurtverbinder dan wel wijknetwerkbouwer of buddy’s worden ingezet, of je samen kan eten in een sociaal restaurant dan wel dorpsrestaurant, of je kennismaakt met de inloopwerking of je buren leert kennen via ‘de doos’ van de rommelmarkt… alle projecten gaan in essentie over ontmoeting en verbinding. Als illustratie vindt u in de bijlage het verhaal van VOC Opstap in Roeselare.

‘Het Fonds Dr. Daniël De Coninck investeert in nabije zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen thuis. Voor deze integrale zorg is het noodzakelijk dat alle spelers die in een wijk actief zijn samenwerken. Dit moet niet altijd van nul uit de grond worden gestampt. In vele buurten in Vlaanderen steken mensen de handen uit de mouwen met en voor hun buren. Zorgzame Buurten wil de capaciteiten van al deze en andere buurtpartners bundelen en verduurzamen en zo de cohesie versterken. Dit verbetert ook de levenskwaliteit van kwetsbare personen thuis’, zegt Patricia Adriaens, voorzitster van het bestuurscomité van het Fonds.

Dit is de selectie van de tweede oproep Zorgzame Buurten. Op vraag van het Fonds evalueerde een team van de VUB de projecten uit de eerste oproep. Hieruit blijkt dat een fysieke ontmoetingsplek de slaagkansen van een project verhoogt, maar ook dat het niet vanzelfsprekend is om bottom-up te werken en de buurtbewoners zelf de regie in handen te geven voor oplossingen – de gevestigde organisaties hebben de neiging het voortouw te nemen.

Lijst geselecteerde projecten 2019

Verhaal over het gesteund initiatief in Roeselare – De kracht van een buurt: ‘Bewoners de regie in handen geven’

Terug naar overzicht