Samenwerking en digitalisering in eerstelijnszorg versneld door coronacrisis

Terug naar overzicht

Huisartsen, mantelzorgers, thuisverplegers, jeugd- en sociaal werkers, psychologen en zovele andere betrokken zorgverleners: de eerste lijn is door de covid-crisis danig onder druk gezet. Ze werden gedwongen om zeer snel te schakelen. En ze deden dit ook, met veel beperkingen maar met een ongelooflijke veerkracht.

En dan blijkt eens te meer hoe een crisis een game changer is en onze gezondheidszorg blijvend zal veranderen, in positieve zin. Samenwerking en digitalisering kwamen in een stroomversnelling, die de eerste lijn dichter bij Integrated Community Care brengt. Dat gaat niet meer weg.

Dit blijkt uit een ruime bevraging bij 365 eerstelijnsorganisaties die in 2020 financiële steun kregen via versnelde procedures. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, gaf meteen bij het begin van de gezondheidscrisis gevolg aan noodkreten uit de eerstelijnszorg. De 365 organisaties die we bereikten, zijn niet de doorsnee, wel de voorlopers. Dit leert wat de voorlopers doen als ze een klein beetje meer ademruimte krijgen: samenwerking, slimme digitalisering, en vooruitziendheid en verbreding van het begrip zorg. De anderen zullen ongetwijfeld volgen.

Lees meer in het syntheserapport.

Lees ook het interview met Caroline Verlinde, directeur van Vivel (Vlaams Instituut van de Eerste Lijn).

Terug naar overzicht